Izba Gospodarki Elektronicznej zaprasza na

Pakiet VAT e-commerce. Nowe obowiązki dla e-commerce od 1 lipca 2021.

O czym jest to wydarzenie


1.Wprowadzenie - Ogólne założenia i cele pakietu VAT e-commerce

2.Zmiana zasad rozliczania sprzedaży towarów on-line na rzecz konsumentów z UE

a. WSTO

- definicja i warunki WSTO

- miejsce opodatkowania WSTO

- transakcje WSTO w JPK

b. Rozliczanie WSTO - w ramach procedury uproszczonej VAT- OSS i poza procedurą

c. Procedura VAT-OSS (procedura unijna i nieunijna)

- zakres i warunki zastosowania VAT-OSS

- obowiązek rejestracji w OSS

- dokumentowanie (fakturowanie i fiskalizacja) WSTO

- rozliczanie podatku VAT w ramach procedury VAT-OSS

- odliczanie VAT

3.Zmiana zasad rozliczania sprzedaży towarów importowanych on-line do konsumentów z UE w małych przesyłkach

a. SOTI

- definicja i warunki SOTI

- miejsce opodatkowania SOTI

- transakcje SOTI w JPK

b. Rozliczanie SOTI - w ramach procedur uproszczonych VAT- IOSS i USZ i poza procedurami

c. Procedura importu VAT-IOSS

- zakres i warunki zastosowania VAT-IOSS

- obowiązek rejestracji w IOSS

- dokumentowanie (fakturowanie i fiskalizacja) transakcji SOTI

- rozliczanie podatku VAT od SOTI w ramach procedury VAT-IOSS

- odliczanie VAT

- odprawa celna przesyłek

d. Procedura importu USZ

- zakres i warunki zastosowania USZ

- obowiązki operatorów pocztowych oraz firm kurierskich

- odprawa celna przesyłek

4.Obowiązki operatorów IE (platform handlowych, e-sklepów)

a. Fikcja prawna uznania dostawy towarów

b. Odpowiedzialność za pobór i zapłatę VAT

c. Wystawianie faktur i paragonów

d. Obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji dostaw towarów

e. Należyta staranności przy weryfikacji sprzedawców/dostawców oraz towarów (prawidłowa klasyfikacja towarów, stawka VAT)

5.Wpływ wdrożenia pakietu VAT e-commerce na działalność sklepów internetowych

a. Zmiany w regulaminach i wewnętrznych procedurach e-sklepów, platform handlowych

b. Gromadzenie i weryfikacja danych Dostawców bazowych i Konsumentów oraz monitorowanie transakcji on-line

c. Systemy księgowe

d. Zakres odpowiedzialności za błędy Dostawców bazowych/Konsumentów


Prowadząca:

Marta Kasztelan - Doradca Podatkowy, Kancelaria Sowiński i Partnerzy

Organizowany przez

  • Team member
    T
    Izba Gospodarki Elektronicznej e-Izba Non Profit Organization

  • Guest speaker
    MK G
    Marta Kasztelan

Izba Gospodarki Elektronicznej

e-Izba to organizacja non profit wspierająca rozwój szeroko pojętej gospodarki cyfrowej nie tylko w Polsce, ale i w Europie. e-Izba wspiera biznesy e-commerce w zakresach: prawnym, edukacyjnym, networkingowym i każdym innym potrzebnym do rozwoju binzesu online.