about-me variable
Izba Gospodarki Elektronicznej invites you to their event

Profesjonalny e-sklep. Regulamin i klauzule abuzywne: Klauzule niedozwolone w regulaminach e-sklepów

O wydarzeniu tego webinaru

Cykl szkoleń “Profesjonalny e-sklep. Regulamin i klauzule abuzywne” jest przygotowany w celu edukacji e-przedsiębiorców w zakresie poprawnego konstruowania regulaminu sklepu internetowego oraz problematyki klauzul abuzywnych. Szkolenia dedykowane są przedsiębiorcom stawiającym pierwsze kroki w e-commerce, jak i tym, którzy prowadzą działalność w Internecie już od kilku lat, ponieważ poprawnie sporządzony regulamin e-sklepu jest podstawą jego działania i gwarantuje bezpieczeństwo konsumentom.

Prelegent: Witold Chomiczewski, radca prawny Kancelaria Lubasz i Wspólnicy

 • pojęcie i ocena klauzul niedozwolonych
 • wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie
 • wyłączenie lub istotne ograniczenie odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
 • wyłączenie jurysdykcji sądów polskich lub poddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucenie rozpoznania sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy

Organizowany przez

 • Guest speaker
  WC G
  WItold Chomiczewski Pełnomocnik ds. legislacji e-Izby @ e-Izba/Lubasz i Wspólnicy

 • Team member
  T
  Izba Gospodarki Elektronicznej e-Izba Non Profit Organization

Izba Gospodarki Elektronicznej

e-Izba to organizacja non profit wspierająca rozwój szeroko pojętej gospodarki cyfrowej nie tylko w Polsce, ale i w Europie. e-Izba wspiera biznesy e-commerce w zakresach: prawnym, edukacyjnym, networkingowym i każdym innym potrzebnym do rozwoju binzesu online.