about-me variable
KIT Royal Tropical Institute invites you to their webinar

Cultuursensitieve Vaardigheden & Kansengelijkheid voor ieder Kind

About this webinar

Het thema ‘Kansengelijkheid voor kinderen’ is actueler dan ooit. Problemen die al langer speelden werden groter en zichtbaarder tijdens de coronacrisis en de roep om serieuze aandacht voor racisme en achterstelling beheerst al weken het nieuws.

We zijn het er over eens dat kinderen recht hebben op gelijke kansen. En we gunnen ieder kind een goede start. De achtergrond, het opleidingsniveau van ouders, de woonsituatie, gezinssamenstelling en de financiële situatie zouden geen invloed mogen hebben op de ontwikkelingsmogelijkheden en schoolprestaties van het kind. Toch blijkt dit lang niet altijd zo vanzelfsprekend te zijn.

Hosted by

  • Guest speaker
    G
    Eva van Ooijen Trainer @ KIT Intercultural Professionals

    Bachelor in Communicatie en Master in Culturele Antropologie. Door jarenlange ervaring als intercultureel trainer is Eva deskundig in het begeleiden en trainen van individuen en groepen. Ze werkte in het buitenland voor diverse opdrachtgevers. Eva is gediplomeerd online trainer en IRC gecertificeerd

KIT Royal Tropical Institute

Knowledge for a Sustainable World

KIT Royal Tropical Institute is an independent centre of expertise, education, intercultural cooperation and hospitality dedicated to sustainable development.