about-me variable
Leca Norge AS invites you to their webinar

La grønne tak med Leca ta seg av regnvannet

About this webinar

Grønne tak med Leca kan bidra til å redusere de stadig mer omfattende flomproblemene som forårsakes av klimaendringer. De har den evnen at de har god fordrøyningseffekt, reduserer avrenningsintensiteten og forsinker og holder tilbake vann. I tillegg byr de på trivelige, økologiske og anvendelige grønne lunger i tette byområder. I dette webinaret vil vår overvannsekspert Jaran Wood gjennomgå hvordan Leca Lettklinker på grønne tak kan benyttes som et effektivt tiltak mot overvann.

Webinaret er åpent for alle, men spesielt spisset mot arkitekter, landskapsarkitekter, byplanleggere og utbyggere.

Webinaret er gratis og varer i ca 30 minutter.

Hosted by

  • Guest speaker
    G
    Jaran Wood R&D Manager @ Leca Norge AS

  • Team member
    T
    Morten Müller Kommunikasjonssjef @ Leca Norge AS

Leca Norge AS

Leca har siden 1954 vært en vesentlig del av norsk byggehistorie og -kultur.