about-me variable
‪Leca Norge AS‬ inviterer deg til arrangementet

Overvannshåndtering med Leca® Lettklinker

Om dette webinaret

Velkommen til webinar om Leca® lettklinker og løsninger for overvannshåndtering.

Oversvømmelse kan unngås med en kombinasjon av forskjellige tiltak for håndtering av regn- og overflatevann som samlet gir redusert avrenningsintensitet ved skybrudd og tilbakeholder avrenningen til avløp.

Leca® lettklinker er velegnet til løsninger for infiltrering, fordrøyning og rensing av overvann. Vi forteller deg hvorfor det fungerer!

Møt vår egen Jaran Raymond Wood - Vår ekspert på overvannshåndtering og grønne tak.

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Jaran Wood

  • Team member
    T
    Helene Kolle Marketing Manager Norway @ Leca Norge AS

Leca Norge AS

Leca har siden 1954 vært en vesentlig del av norsk byggehistorie og -kultur.