about-me variable
Leca Norge AS invites you to their event

Slik kan Leca bidra til å løse overvannsproblemene EKSTRA TEST

About this event

Klimaendringene vi opplever i dag medfører hyppigere og kraftigere nedbør. Det gir flere oversvømmelser både på overflaten og i kjellere. Urbane områder med stadig tettere bebyggelse er særlig utsatt. Lokal håndtering av regnvann kan bidra til å minske mengden regnvann i avløpssystemet og dermed redusere risikoen for oversvømmelser.

I stedet for ufleksible utvidelser av avløpssystemet kan dette håndteres ved å fordrøye, fordampe eller infiltrere regnvannet der det først detter ned. I dette webinaret skal vi gjennomgå hvordan Leca Lettklinker kan brukes i forskjellige løsninger.

Webinaret er åpent for alle, men spesielt spisset mot arkitekter, landskapsarkitekter, byplanleggere og utbyggere.

Webinaret er gratis og varer i ca 30 minutter.


Hosted by

  • Team member
    T
    Helene Kolle Marketing Manager Norway @ Leca Norge AS

Leca Norge AS

Leca har siden 1954 vært en vesentlig del av norsk byggehistorie og -kultur.