about-me variable
Lejernes Landsorganisation invites you to their event

Rådgiveruddannelsen efterår 2022

Om dette webinar

Invitation til 6 delkurser i Digital Rådgiveruddannelse i august, september og oktober 2022

LLO afholder kursus målrettet nye rådgivere. Vi gennemgår de spørgsmål, du som rådgiver oftest skal svare på, nemlig spørgsmål om:

· Grundlæggende lejeret

· Vedligeholdelse og fraflytning

· Huslejefastsættelse – herunder huslejevarslinger og huslejenedsættelser

· Forbrugsregnskaber

· Opsigelser og ophævelser

Kurset henvender sig primært til nye sagsbehandlere og til folk, der gerne vil vide hvad sagsbehandlingen indebærer. Kurset kan også bruges af andre interesserede, fx. Lægdommere eller huslejenævnsmedlemmer som ønsker at få sin viden holdt ved lige eller opdateret

Deltagerne behøver dog ikke at have noget kendskab til lejeret på forhånd.

Tilmeldingsfristen er dagen før hver enkelt kursus og det er gratis at deltage.

Såfremt deltagerne gennemfører hele kurset – dvs. alle 6 del-kurser, vil der efterfølgende blive fremsendt diplom. Det vil dog også være muligt kun at deltage i enkelte del-kurser, men så er man ikke berettiget til at modtage et diplom.

Bemærk, at del 1 og del 2 udbydes 2 gange i efteråret. Kurserne har samme indhold, og er tiltænkt de kursister, der ikke når del 1-2 i august, kan man tilmelde sig i november 2022 og så være berettiget til et diplom, hvis man således deltager i alle 6 delkurser. Man må gerne deltage 2 gange på del 1 og del 2, selvom indholdet er ens.


Kursusplanen ser således ud:

Del 1: Introduktion til lejeloven og rollen som rådgiver

Afholdes torsdag den 11. august 2022 kl. 16:00-17:30

Mødet viser deltagerne hvordan lejelovene er bygget op, samt hvordan man giver vores medlemmerne den bedst mulige rådgivningsoplevelse.


Del 2: Vedligeholdelse og fraflytning

Afholdes torsdag den 18. August 2022 kl. 16:00-17:30

Mødet gennemgår vedligeholdelsespligter i lejeforhold, altså hvornår en lejer eller udlejer kan kræve vedligeholdelse af boligen. Desuden gennemgås reglerne for fraflytning af lejemål, herunder de krav udlejer skal opfylde for at tilbageholde depositum.


Del 3: Introduktion til huslejefastsættelsen i privat udlejning

Afholdes onsdag den 7. september 2022 kl. 16:00-17:30

Mødet introducerer de tre hovedformer for husleje: 1. Omkostningsbestemt husleje, 2. Det lejedes værdi og 3. Aftalt husleje. Og forklarer forskellen.


Del 4: Huslejenedsættelse og huslejevarslinger samt udlejers varsling af forbedringsarbejder.

Afholdes torsdag den 15. september 2022 kl. 16:00-17:30

Vi gennemgår hvordan vi kan sætte huslejen ned og hvordan udlejer kan sætte huslejen op. Denne del af kurset skal ses i forlængelse af forrige uges oplæg om introduktion til huslejefastsættelsen. Desuden gennemgår vi hvordan huslejen kan sættes ned, og hvordan udlejer kan varsle huslejen op.


Del 5: Forbrugsregnskaber

Afholdes torsdag den 6. oktober 2022 kl. 16:00-17:30

Vi gennemgår reglerne for forbrugsregnskaber. Herunder hvordan man kan vide fx et varmeregnskab er korrekt, og hvordan man laver en god indsigelse.


Del 6: Opsigelser og ophævelser

Afholdes torsdag den 27. oktober 2022 kl. 16:00-17:30. (ændret fra den 13.10 pga sygdom).

Vi gennemgår reglerne opsigelser og ophævelser. Både hvad man skal gøre, hvis man vil opsige sin bolig, og hvad man kan gøre, hvis udlejer opsiger ens bolig.


Repetition af del 1 og del 2:

Del 1. Afholdes torsdag den 10. november 2022 kl. 16:00-17:30

Del 2. Afholdes torsdag den 17. november 2022 kl. 16:00-17:30

Tilmeld dig repetition 1 og 2 her


Underviseren til kurserne er LLO’s chefjurist, Anders Svendsen.

Undervisningen vil blive optaget og sendt til deltagerne umiddelbart efter kurset er slut, ligesom deltagerne vil få tilsendt slides og evt. andet materiale.

Kontakt os på tfr@llo.dk , hvis du ikke har mulighed for at deltage på en bestemt dag, men stadigvæk gerne vil gennemføre uddannelsen, så finder vi en løsning.

Arrangeres af

 • Team member
  T
  Lejernes Landsorganisation Lejernes Landsorganisation

  Lejernes LO i Danmark (LLO). Varetager lejerinteresser og hjælper lejere i forhold til udlejere og myndigheder.

 • Guest speaker
  G
  Anders Svendsen

Lejernes Landsorganisation

LLO - altid på lejernes side

LLO - Lejernes LO i Danmark. Varetager lejerinteresser og hjælper lejere i forhold til udlejere og myndigheder.