about-me variable
Lejernes Landsorganisation invites you to their event

Rådgiveruddannelsen ekstra del 1 og del 2 efterår 2022

Om dette webinar

LLO afholder kursus målrettet nye rådgivere.

Dette kursus er en repetition af del 1. og del 2.

Vi gennemgår de spørgsmål, du som rådgiver oftest skal svare på, nemlig spørgsmål om:

· Grundlæggende lejeret

· Vedligeholdelse og fraflytning

· Huslejefastsættelse – herunder huslejevarslinger og huslejenedsættelser

· Forbrugsregnskaber

· Opsigelser og ophævelser

Kurset henvender sig primært til nye sagsbehandlere og til folk, der gerne vil vide hvad sagsbehandlingen indebærer. Kurset kan også bruges af andre interesserede, fx. Lægdommere eller huslejenævnsmedlem-mer, der ønsker at få deres viden holdt ved lige eller opdateret

Deltagerne behøver dog ikke at have noget kendskab til lejeret på forhånd.

Tilmeldingsfristen er dagen før hver enkelt kursus og det er gratis at deltage.

Såfremt deltagerne gennemfører hele kurset – dvs. alle 6 del-kurser, vil der efterfølgende blive fremsendt diplom. Det vil dog også være muligt kun at deltage i enkelte del-kurser, men så er man ikke berettiget til at modtage et diplom.

Bemærk ekstra kurser: Del 1 og del 2 udbydes i november 2022. Kurserne har samme indhold, og er tiltænkt de kursister, der ikke når del 1 og 2 i august. Du har mulighed for at tilmelde dig i november og vil så være berettiget til et diplom, såfremt du også har deltaget i den øvrige kursusrække (del 3 til 6).

Kursusplanen ser således ud:

Del 1: Introduktion til lejeloven og rollen som rådgiver

Afholdes torsdag den 11. AUGUST 2022 kl. 16:00-17:30

og torsdag den 10. NOVEMBER 2022 kl. 16:00 til 17:30

Kurset viser deltagerne, hvordan lejelovene er bygget op, samt hvordan man giver vores medlemmer den bedst mulige rådgivningsoplevelse.

Del 2: Vedligeholdelse og fraflytning

Afholdes torsdag den 18. AUGUST 2022 kl. 16:00-17:30

og torsdag den 17. NOVEMBER 2022 kl. 16:00-17:30

Mødet gennemgår vedligeholdelsespligter i lejeforhold, altså hvornår en lejer eller udlejer kan kræve vedligeholdelse af boligen. Desuden gennemgås reglerne for fraflytning af lejemål, herunder de krav udlejer skal opfylde for at tilbageholde depositum.


Underviseren til kurserne er LLO’s chefjurist, Anders Svendsen.

Undervisningen vil blive optaget og sendt til deltagerne umiddelbart efter kurset er slut, ligesom deltagerne vil få tilsendt slides og evt. andet materiale.

Kontakt os på tfr@llo.dk , hvis du ikke har mulighed for at deltage på en bestemt dag, men stadigvæk gerne vil gennemføre uddannelsen, så finder vi en løsning f.eks. fremsendelse af optagelse fra det tidligere kursus.

Arrangeres af

 • Guest speaker
  G
  Anders Svendsen

 • Team member
  T
  Lejernes Landsorganisation Lejernes Landsorganisation

  Lejernes LO i Danmark (LLO). Varetager lejerinteresser og hjælper lejere i forhold til udlejere og myndigheder.

Lejernes Landsorganisation

LLO - altid på lejernes side

LLO - Lejernes LO i Danmark. Varetager lejerinteresser og hjælper lejere i forhold til udlejere og myndigheder.