about-me variable
LiveSystems s.r.o. invites you to their event

Správa portfolia dodavatelů, plánování zakázek a sestavení zakázkového cash flow

O události

V průběhu prezentace Vám představíme na praktické simulaci v aplikačním prostředí možný přístup k evidenci a hodnocení dodavatelů, včetně rozhraní pro zadání nových zakázek a jejich zpřístupnění vybraným dodavatelům pro možnost podání individuálních nabídek. Následně po výběru dodavatele nebo dodavatelů sestavení plánovaného cash flow dle zvolených nabídek.

Prezentuje

 • Team member
  MB T
  Michal Benes

 • Team member
  T
  Martin Šlouf CTO @ LiveSystems s.r.o.

  Software Architect @ LiveSystems s.r.o.

 • Team member
  T
  Ondřej Holman CEO, developer @ LiveSystems s.r.o.

 • Team member
  T
  Tomáš Pavlíček LiveSystems s.r.o.

 • Team member
  T
  Live Systems Admin @ LiveSystems s.r.o.

LiveSystems s.r.o.

Passion for innovation

LiveSystems s.r.o. - vývoj, poradenství, vzdělávání.