about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Anskaffelse. Når velger vi hvilken prosedyre

Om dette webinaret

Valg av anskaffelsesprosedyre er bestemmende for hvordan anskaffelsen skal gjennomføres. Her får du noen tips om hvordan du velger riktig prosedyre.

Før du foretar et valg av anskaffelsesprosedyre må du ta stilling til hvilken del av forskriften du er pålagt å følge. Hva som avgjør hvilken del du skal følge avhenger av hva du skal anskaffe samt om anskaffelsens verdi er over eller under forskriftens terskelverdier.

For anskaffelser etter forskriften del I er det ikke krav til å følge bestemte prosedyrer. For anskaffelser etter forskriftens del I og II, er åpen og begrenset tilbudskonkurranse de tillatte prosedyrene. For anskaffelser etter forskriftens del I og III, kan du alltid velge mellom åpen anbudskonkurranse eller begrenset anbudskonkurranse.

Innleder: Alf Nelson


Se mer...

Arrangeres av

 • Team member
  T
  Hans-Martin Førsund Bærekraftskonsulent @ Nidecon

 • Team member
  T
  Alf Nelson

 • Team member
  T
  Karl Skaar Foreleser @ Nidecon

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand