about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Avvisning av tilbud ved offentlige anskaffelser

Om dette webinaret

Som oppdragsgiver plikter du å avvise tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. Dette vil typisk være avvik fra kravspesifikasjonen eller kontraktsvilkårene.

Du ikke kan forhandle om tilbud som opprinnelig inneholder vesentlige avvik. I utgangspunktet må du altså avvise slike tilbud før du starter med forhandlingene.    Dersom det etter avklaringen viser seg at avviket er vesentlig må du også da avvise tilbudet før du forhandler.

Tilbud som mottas etter innleveringsfrist skal avvises. Det er ikke rom for å vurdere denne fristen i ettertid av hensyn til det grunnleggende prinsipp om forutsigbarhet.

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Karl Skaar Foreleser @ Nidecon

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand