about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Bærekraftig transport som krav ved offentlige innkjøp

Om dette webinaret

Som innkjøper kan du kreve eller premiere kutt av utslipp av transport ved leveranser av varer og tjenester til det offentlige.

Du kan bruke krav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår for å kreve eller premiere miljøvennlig transport i dine anskaffelser. 

Krav og kriterier skal generelt være forholdsmessige. Jo større en anskaffelse er i verdi, jo mer forholdsmessig vil det være å kreve eller premiere strenge krav til miljø.

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Hans-Martin Førsund Bærekraftskonsulent @ Nidecon

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand