about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Behovskartlegging og markedsdialog ved anskaffelser

Om dette webinaret

Markedsdialogen skal gi deg innsikt om hva som finnes på markedet, og hva som kan utvikles. En god markedsdialog forutsetter at du kommuniserer din utfordring til markedet på en tydelig måte.

Det er lovlig å ha dialog med markedet så lenge du behandler leverandørene likt, unngår å gi urimelig konkurransefordel og ikke røper forretningshemmeligheter.

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Alf Nelson

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand