about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Brudd på menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser

Om dette webinaret

Alle mennesker har universelle rettigheter, uavhengig av hvor i verden de bor. Det offentlige har et ansvar for å bruke fellesskapets midler på en god og ansvarlig måte. Med et forbruk på mer enn 500 milliarder kroner årlig, har offentlige virksomheter en betydelig kjøpermakt og mulighet til å påvirke leverandører og markeder i en bærekraftig retning.

Anskaffelsesloven § 5 pålegger offentlige oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. Du kan lese mer om hva som ligger i dette lovkravet på siden om egnede rutiner - krav til å fremme grunnleggende menneskerettigheter. For varer tilvirket i Norge blir disse hensyn ivaretatt gjennom annen lovgivning.

Innleder: Hans-Martin FørsundArrangeres av

  • Team member
    T
    Hans-Martin Førsund Bærekraftskonsulent @ Nidecon

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand