about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Evaluere konkurransen som du har vært med på

Om dette webinaret

Formålet med å evaluere konkurransen er å samle og dokumentere erfaringene fra konkurransen for å kunne forbedre de neste konkurransene.

Evaluering er en prosess som bør gå parallelt med anskaffelsesprosessen slik at alle faser og trinn blir vurdert.

Hensikten med anskaffelsesprosessen er at du ender opp med en innstilling og inngår kontrakt med den eller de beste leverandørene. Etter at konkurransen er avsluttet kan du vurderer om det ble slik som du hadde planlagt eller om det er noe som med fordel kunne hva blitt gjort annerledes.

Innleder: Karl Skaar


Arrangeres av

  • Team member
    T
    Karl Skaar Foreleser @ Nidecon

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand