about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Gjennomføringsplan ved offentlige anskaffelser

Om dette webinaret

Hensikten med med å lage en god gjennomføringsplan er å sikre at du kan gjennomføre anskaffelsen i samsvar med målsettinger, budsjett, kvalitet og tid som er vedtatt. Å få framdriftsplanen godkjent av overordna leder vil bidra til at du får frigitt nødvendige resurser og kapasitet til anskaffelsesprosessen.

Gjennomføringsplanen er et internt arbeidsdokumentet. Det brukes til styring, ressurstildeling og framdrift av anskaffelsen.

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Karl Skaar Foreleser @ Nidecon

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand