about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Hvordan kan vi i praksis ta hensyn til bærekraftsmålene?

Om dette webinaret

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Blant målene omhandler mål 12 ansvarlig forbruk og produksjon, hvor en målsetning er å fremme offentlig innkjøpspraksis som er bærekraftig og i henhold til nasjonal politikk og prioriteringer.


Innleder: Hans Martin Førsund

Se mer...

Arrangeres av

 • Team member
  T
  Alf Nelson

 • Team member
  T
  Karl Skaar Foreleser @ Nidecon

 • Team member
  T
  Hans-Martin Førsund Bærekraftskonsulent @ Nidecon

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand