about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Bærekraftsmålene i praksis

Om dette webinaret

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Blant målene omhandler mål 12 ansvarlig forbruk og produksjon, hvor en målsetning er å fremme offentlig innkjøpspraksis som er bærekraftig og i henhold til nasjonal politikk og prioriteringer. Anskaffelsesregelverket krever at det tas hensyn til miljø, klima og grunnleggende menneskerettigheter, men hvordan gjøres dette i praksis, og er det tilstrekkelig til å dekke bærekraftsmålene?


Innleder Hans Martin Førsund

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Hans-Martin Førsund Bærekraftskonsulent @ Nidecon

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand