about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Hvordan vekte konkurransekriterier?

Om dette webinaret

Tildelingskriterier er en spesifikasjonstype som også kalles for konkurransekriterier. Du skal bruke de tildelingskriteriene som bidrar til best behovsoppfyllelse for dere til lavest kostnad eller pris.

I begrepet ”økonomisk mest fordelaktige” ligger det at oppdragsgiver kan vektlegge andre forhold i tillegg til pris. Eksempler er angitt i FOA § 22-2- det kan benyttes andre kriterier enn de som er angitt i bestemmelsen. Det som er sentralt å huske på når man skal utforme og anvende tildelingskriterier er at kriteriene skal knytte seg til kontraktsgjenstanden/ytelsen: Kriteriet skal være egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Kriteriet bør derfor kunne fange opp en merverdi utover det vi allerede har definert som minimumskrav i kravspesifikasjonen og konkurransegrunnlag.

Innleder: Alf Nelson

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Alf Nelson

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand