about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Klage, hjelper det?

Om dette webinaret

Etter at evaluering av tilbudene er gjennomført skal tilbyderne informeres om resultatet av evalueringen før kontrakten tildeles og undertegnes. For anskaffelser som er gjennomført etter del I i forskriften er det ikke krav om begrunnelse, meddelelse og karensperiode. God forvaltningsskikk tilsier imidlertid at leverandørene blir informert om hvem som ble tildelt kontrakt.

Meddelelsen om tildeling av kontrakt skal sendes samtidig til leverandørene og skal blant annet inneholde informasjon om karensperiode for å klage på innstillingen av leverandør.

I dette Zoomtreffet skal vi diskutere karensperiode og hva en leverandør kan klage på.


Innleder: Karl Skaar


Mer om webinaret (klikk her)

Arrangeres av

 • Team member
  T
  Karl Skaar Foreleser @ Nidecon

 • Team member
  T
  Alf Nelson

 • Team member
  T
  Hans-Martin Førsund Bærekraftskonsulent @ Nidecon

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand