about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Livssykluskostnader, hva og hvordan

Om dette webinaret

Livssykluskostnader er alle de kostnadene anskaffelsen genererer i hele levetiden.

Livssykluskostnader kan romme alt fra selve prisen på anskaffelsen til omstillingskostnader, kostnader til forvaltning-, drift- og vedlikehold, kostnader til klimatiltak, kostnader på andre brukeres hånd og kostnader ved avhending eller kassaksjon.

I tillegg kan livssykluskostnader omfatte miljøbelastninger som utslipp av klimagasser og andre forurensende utslipp også forut for selve anskaffelsen.

Innleder: Hans Martin Førsund

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Hans-Martin Førsund Bærekraftskonsulent @ Nidecon

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand