about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Hvordan kan vi dra nytte av merkeordninger ved offentlige anskaffelser?

Om dette webinaret

Innkjøpere i det offentlige har plikt til å ta hensyn til en rekke forhold ved anskaffelser, som f.eks. miljø og menneskerettigheter, og mange er usikre på hvordan dette gjøres, og hvilken rolle merkeordninger evt. kan ha ved anskaffelser.

I dette webinaret får du kunnskap om hva merkeordninger er og hvorfor merkeordninger kan være relevante ved offentlige anskaffelser. Dessuten får du kunnskap om hvilke sammenhenger merkeordninger kan benyttes og hvordan vi konkret kan bruke dem.

Velkommen!

Innleder: Hans Martin Førsund


Se mer...Arrangeres av

 • Team member
  T
  Alf Nelson

 • Team member
  T
  Hans-Martin Førsund Bærekraftskonsulent @ Nidecon

 • Team member
  T
  Karl Skaar Foreleser @ Nidecon

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand