about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Ulovlige direkteanskaffelser?

Om dette webinaret

Med ulovlig direkte anskaffelse menes en anskaffelse som ikke er kunngjort, selv om det foreligger en kunngjøringsplikt etter regelverket. Begrepet er dermed knyttet opp til brudd på kunngjøringsplikten. Dette regnes som et særlig grovt brudd på regelverket siden det unndrar kontrakten fra åpen konkurranse.

En ulovlig direkte anskaffelse kan også foreligge der oppdragsgiveren bare har kunngjort konkurranse i Doffin når det etter regelverket foreligger en plikt til å kunngjøre i TED-databasen. Dette vil være problematisk, fordi utenlandske leverandører ikke følger med på det som kunngjøres i Doffin og derfor ikke vil kunne respondere på kunngjøringen.

Innleder: Alf Nelson

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Alf Nelson

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand