about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Planlegging av innkjøp i det offentlige

Om dette webinaret

Omfanget av arbeidet vil avhenge av anskaffelsen strategiske viktighet og omfang. For å invitere leverandørene til å inngi tilbud, må du i det minste beskrive:

  • hva som skal anskaffes
  • hvilke kontraktsvilkår som gjelder
  • hvordan konkurransen skal gjennomføres
  • hvilke krav og tildelingskriterier som gjelder
  • om det skal inngås en rammeavtale

Omfanget og lengden på gjennomføringsplanen vil kunne variere sterkt.

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Hans-Martin Førsund Bærekraftskonsulent @ Nidecon

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand