about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Rammeavtale

Om dette webinaret

En rammeavtale er en avtale mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører, som har til formål å fastsette kontraktsvilkårene for de kontraktene som skal inngås i løpet av den perioden rammeavtalen varer.

Dette betyr at avtalen i all hovedsak skal regulere de vilkårene som vil gjelde når oppdragsgiveren bestiller noe på avtalen (gjør et avrop) og leverandøren skal levere det som er bestilt.

Når konkurransen er gjennomført og avtalen er signert, har oppdragsgiveren mulighet til å gjøre avrop på rammeavtalen.

Hvis du har inngått en rammeavtale om å levere visse varer eller tjenester med en oppdragsgiver, kan ikke den samme oppdragsgiveren velge å kjøpe de samme varene eller tjenestene fra en av dine konkurrenter. Det vil i så fall medføre brudd på en inngått avtale.


Innleder: Karl Skaar

Arrangeres av

 • Team member
  T
  Hans-Martin Førsund Bærekraftskonsulent @ Nidecon

 • Team member
  T
  Alf Nelson

 • Team member
  T
  Karl Skaar Foreleser @ Nidecon

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand