about-me variable
Lucubrate & Nidecon invites you to their event

Risikovurdering ved offentlige anskaffelser

Om dette webinaret

Det kan skje endringer underveis i et anskaffelsesprosjekt. Da kan det være behov for å foreta en ny evaluering av risikobildet. Hensikten med evalueringen er å sjekke om det har kommet til nye risikomomenter underveis. Lag rutiner for jevnlig oppdatering av risikoanalysen.

Innleder: Karl Skaar

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Karl Skaar Foreleser @ Nidecon

Lucubrate & Nidecon

Zoomtreff, en arena for offentlige innkjøp

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunnskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand