about-me variable
Lucubrate Inviterer deg til webinar

Avlysningsplikt og avlysningsrett ; eksempler på dette

Om dette webinaret

Utlysningen av en anbudskonkurranse vil ikke alltid føre til kontraktsinngåelse. Av ulike grunner vil oppdragsgiver kunne finne det nødvendig å avlyse konkurransen.

Dette kan være problematisk i forhold til den tid og ressurser tilbyderne har viet konkurransen, og det er dermed nødvendig at slik avlysning skjer i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Etter regelverket må en slik avlysning kun skje når det foreligger saklig grunn til å avlyse.


Innleder: Alf Nelson

Se mer...

Arrangeres av

 • Team member
  T
  Karl Skaar Foreleser @ Nidecon

 • Team member
  AN T
  Alf Nelson

 • Team member
  T
  Hans-Martin Førsund Konsulent @ Nidecon

Lucubrate

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand