about-me variable
Lucubrate Inviterer deg til webinar

Når bør man vurdere å prekvalifisere leverandører?

Om dette webinaret

Utvelgelse av kvalifiserte leverandører er aktuelt ved begrenset anbudskonkurranse, begrenset tilbudskonkurranse, konkurranse om forhandling, konkurranse om innovasjonspartnerskap eller konkurransepreget dialog.

Når en antar at det blir tilbud fra mange leverandører og/eller det er arbeidskrevende både å skrive tilbudet og evaluere det, kan en vurdere å begrense konkurransen. Dette vil lette arbeidsbyrden for bestiller, men også gjøre det mer interessant for leverandørene å delta i konkurransen dersom de vet de er en av et mindre antall tilbudsgivere.

Innleder: Alf Nelson

Arrangeres av

 • Team member
  T
  Karl Skaar Foreleser @ Nidecon

 • Team member
  AN T
  Alf Nelson

 • Team member
  T
  Hans-Martin Førsund Konsulent @ Nidecon

Lucubrate

Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. Vi bidrar med: •Kunskap •Evaluering •Analyse •Kompetansebygging •Bistand