about-me variable
Obesitas Platform invites you to their event

Webinar ‘Aanpak overgewicht en obesitas in de 1e lijn’

Over dit webinar

In samenwerking met Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) organiseert het Obesitas Platform op dinsdag 13 april a.s. (20.00-21.00 uur) een praktisch webinar over het stappenplan dat PON heeft ontwikkeld voor de aanpak van overgewicht en obesitas.

Programma

20:00 -- Welkom door Partnerschap Overgewicht Nederland

  • Dr. Karen Freijer, voedingskundige/diëtist (voedingseconoom) en algemeen manager Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)

20:00-20:30 -- Onderliggende en bijdragende/in standhoudende factoren van overgewicht en obesitas: het stappenplan behandeld aan de hand van casuïstiek

  • Prof. dr. Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog en hoogleraar Obesitas en Stress, Erasmus MC Rotterdam.
  • Dr. Karen Freijer, voedingskundige/diëtist (voedingseconoom) en algemeen manager Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)

20:30-20:40 -- Discussie en beantwoording vragen deelnemers

20:40-21:00 -- De rol van de huisarts in de aanpak van overgewicht en obesitas

Interview met:

  • Prof. dr. Pim Assendelft, huisarts en hoogleraar Huisartsgeneeskunde Radboudumc Nijmegen. Prof. Assendelft is voorzitter van de Landelijke Adviesraad Huisartsen van Partnerschap Overgewicht Nederland.
  • Drs. Marieke Hoefman, huisarts met aandachtsgebied preventie en persoonsgerichte zorg. Mw. Hoefman heeft vorig jaar namens Regionale Huisartsen Organisatie Onze Huisartsen te Arnhem een nascholing (webinar) voor huisartsen georganiseerd over overgewicht/obesitas (i.s.m. PON)

21:00 Afsluiting

Het webinar richt zich op de eerste lijn, m.n. op huisartsen en praktijkondersteuners, voor hen wordt accreditatie aangevraagd (ABC-1, NVvPO en V&VN). Andere beroepsgroepen uit de eerste lijn zijn van harte welkom, op verzoek kan een certificaat worden gemaakt.

Schrijf je hier nu alvast in!

Obesitas Platform

Obesitas Platform is een online platform dat alle informatie rondom obesitas op toegankelijke wijze beschikbaar maakt voor zorgverleners actief in obesitaszorg.