about-me variable
MGID invites you to their webinar

Kiếm tiền từ traffic social với MGID

About this webinar

Thách Thức, Cơ Hội và Cách Tăng Thu Nhập với Social Traffic cùng MGID

Bên cạnh tình hình hiện nay đang mang lại các thách thức cho nhiều ngành, doanh nghiệp, nó cũng mang đến nhiều cơ hội mới, đặc biệt là social traffic.

Theo ông Alex Schultz, Phó chủ tịch mảng Phân tích của Facebook và ông Jay Parikh, Phó chủ tịch mảng Kỹ thuật, trong đại dịch, thời lượng sử dụng Facebook tăng lên, và mảng kinh doanh quảng cáo của Facebook dự kiến sẽ tăng trưởng “trở lại”, tăng 23% so với cùng kỳ năm, đạt 83 tỉ USD vào năm 2021.

Chính vì vậy, MGID sẽ có một Buổi Trao Đổi Online về Các Thách Thức, Cơ Hội và Cách Tăng Thu Nhập với Social Traffic vào ngày 10 tháng 4, lúc 14 giờ chiều.

Với các nội dung như sau:

  • Tổng quan tình hình hiện tại của Facebook trong đại dịch.
  • Thách thức/Cơ hội/ Cách tăng thu nhập với Social Traffic cùng MGID.
  • “NÊN VÀ KHÔNG NÊN” - Các định dạng quảng cáo, vị trí đề xuất, loại quảng cáo, vv
  • Các lý do tại sao RPM, CPM giảm và cách cải thiện hiệu suất
  • Một số lời khuyên và trả lời các câu hỏi

Hosted by

  • Guest speaker
    G
    Thu Trà Account manager @ MGID

MGID

MGID is a global pioneer in native advertising driving revenue growth for publishers and advertisers

It delivers tailored solutions to meet the individual needs of publishers, advertisers, affiliate marketers, brand managers, and media buyers via one integrated platform.