‪Miljødirektoratet‬ inviterer deg til arrangementet

Bruk av folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen

Om dette webinaret

NIVA har på oppdrag fra Miljødirektoratet utført en studie om muligheter for bruk av folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen. I webinaret vil hovedforfatter og forsker Line Barkved oppsummere eksempler og erfaringer, og presentere sine konklusjoner og anbefalinger.

Folkeforskning og nettdugnad er måter å involvere allmennheten i innhenting av observasjoner, ideer, forslag, og i oppgaver som for eksempel kategorisering av data. NIVA har på oppdrag fra Miljødirektoratet utført en studie om muligheter og potensial knyttet til bruk av folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen. Rapporten foreligger nå.

Oppdrag fra Miljødirektoratet

Oppdraget har bakgrunn i at flere andre land i Europa har tatt i bruk folkeforskning i vannforvaltningen for å supplere overvåking og å øke medvirkning. Miljødirektoratet ønsket derfor å få en vurdering av potensiale for bruk av folkeforskning og nettdugnad i norsk vannforvaltning.

Presentasjon av funn og anbefalinger

NIVA sin rapport fra studien foreligger nå. I webinaret vil NIVA oppsummere sine funn av eksempler og erfaringer basert på litteratursøk, intervjuer, spørreundersøkelser og workshop. Du vil få svar på viktige spørsmål som:

 • Er folkeforskning og nettdugnad relevant i norsk vannforvaltning?
 • I hvilken grad kan eller bør folkeforskning/nettdugnad ha en rolle i vannforskriftsarbeidet?
 • Hva er viktige forutsetninger for at folkeforskning og nettdugnad skal bidra positivt til vannforvaltningen og vannforskriftsarbeidet?

NIVA vil også presentere sine konklusjoner og anbefalinger for det videre arbeidet, og det vil bli anledning til å stille spørsmål fra deltakerne.

Arrangeres av

 • Team member
  T
  Administrator Miljødirektoratet Miljødirektoratet

 • Guest speaker
  AI G
  Anders Iversen Miljødirektoratet

 • Guest speaker
  G
  Line Johanne Barkved NIVA

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø.

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.