amex apple building-office-b cassette chat-collapse chat-uncollapse budicon-checkboxescheck-donecheck-uicom-bell-a-disabled com-bell-a com-check-box com-email-cross com-email-tick com-email com-group-bubble-b com-help-a com-help com-mic-mute com-mic conversationdoc-article doc-compose-a doc-documents-plus doc-documents doc-file-line-a ecommerce-tag-b editorial-brush editorial-compose editorial-trash-l emoticons eye-sightfacebook funnel google-drive google-plus google hamburger hubspot info-with-circle info integrations interface-arrow-left interface-arrow-right interface-bottom interface-box-plus interface-circle-cross interface-circle-minus interface-circle-tick interface-cloud-download interface-cloud-upload interface-cross interface-enlarge interface-fullscreen interface-left interface-logout-a interface-minimize interface-more interface-out-link interface-right interface-search interface-star interface-tick interface-top key location-pin-regular about-me logo-dropbox logo-githublogo-linkedin logo-twitter mastercard media-video-clip media-video-mute media-video music-play music-shuffle-a music-stop-filled network outlook pipedrive play present-media profile-picture setting-gear-a signup-analyze signup-export signup-organize sport-badge-b ecommerce-tag-b thunder time-calendar-a time-clock time-stopwatch user-alt-group user-alt-group2 user-alt-plus user-alt user-favorite-b user-lock-u user-lock user-single-round visa volume-medium volume-mute warning web-browser web-code web-internet web-url yahoo zapier
Miljødirektoratet inviterer deg til deres webinar

Fossil- og utslippsfrie byggeplasser

Om dette webinaret

Den største andelen av klimagassutslipp fra kommunesektoren stammer fra transport og bygg. På byggeplasser har det tradisjonelt vært hentet mest energi fra fossilt brennstoff som diesel og propan. Men bransjen er i ferd med å komme opp med nye og mer klimavennlige alternativer. Kommuner og fylkeskommuner er store byggherrer og kan påvirke leverandørsiden ved etterspørre utslippsfrie løsninger.

 • Tina Sølvberg fra NHO/Leverandørutviklingsprogrammet innleder om hvilke muligheter kommunene har til å etterspørre løsninger og stille krav til markedet. Dette eksemplifiseres ved konkrete, pågående prosjekter far ulike deler av landet. 
 • Øyvind Trygstad, Vestfold fylkeskommune forteller om arbeidet med ny Horten videregående. Med fossilfri byggeplass og testing av utslippsfrie anleggsmaskiner bygger de en stor videregående skole til en lavere kostnad enn i et tradisjonelt byggeprosjekt.

Det settes av tid til spørsmål.

I forbindelse med webinaret lanseres en veileder fra Miljødirektoratet. I veilederen finnes konkrete råd og tips for hvordan du kan gjennomføre tiltak knyttet fossil- og utslippsfrie byggeplasser i din kommune eller i ditt fylke.

Send gjerne inn spørsmål til innlederne i forkant, til klimasats@miljodir.no. Samme e-postadresse brukes om dere har spørsmål om webinarene til Miljødirektoratet.

Anbefalte nettlesere

Tjenesten vi bruker til webinarene fungerer best med nettleserne Google Chrome, Firefox eller Opera. Andre nettlesere fungerer også, men du vil se og høre innholdet med 15 sekunders forsinkelse. Du kan også følge webinarene via nettbrett og mobil (Android og iOS/Apple). Har du problemer med teknikken, kontakt oss på klimasats@miljodir.no

Arrangeres av

 • Guest speaker
  ØT G
  Øyvind Trygstad Vestfold fylke

 • Guest speaker
  EL G
  Espen Larsen

 • Guest speaker
  TS G
  Tina Sølvberg Prosjektleder – klima & miljø, Nasjonalt program for leverandørutvikling @ NHO

 • Team member
  T
  Espen Larsen Communications Adviser @ Miljødirektoratet

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø.

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.