about-me variable
Miljødirektoratet inviterer deg til deres webinar

Klimatilpasning - hvordan ta vare på biologisk mangfold i kommunen?

Om dette webinaret

Biologisk mangfold er et begrep som beskriver mangfoldet av levende organismer – planter, dyr og mikroorganismer – og deres leveområder. Naturmangfoldet i kommunene påvirkes blant annet av endret arealbruk og oppdeling av artenes leveområder.

Det biologisk mangfoldet har alltid blitt påvirket og endret gjennom menneskers bruk av naturen. Men hvor går grensene for når endringer i det biologisk mangfoldet kan skape negative ringvirkninger for folks trivsel og levevilkår lokalt? Og hvilket ansvar har kommunene for å bevare artsmangfold og artenes leveområder?

Innledere:

 • Bård Bredesen, naturforvalter ved Bymiljøetaten i Oslo kommune og aktiv naturfotograf, innleder om hvorfor det er sentralt å bevare artsmangfold og hvordan kommunene kan ta tak i dette lokalt.
 • Tonje Rundbråten, kommuneplanlegger i Nedre Eiker kommune, innleder om deres pilotprosjekt med bekjempelse av fremmede arter.

Send gjerne inn spørsmål til innlederne i forkant, til klimasats@miljodir.no. Samme e-postadresse brukes om dere har spørsmål om webinarene til Miljødirektoratet.

Anbefalte nettlesere

Tjenesten vi bruker til webinarene fungerer best med nettleserne Google Chrome, Firefox eller Opera. Andre nettlesere fungerer også, men du vil se og høre innholdet med 15 sekunders forsinkelse. Du kan også følge webinarene via nettbrett og mobil (Android og iOS/Apple). Har du problemer med teknikken, kontakt oss på klimasats@miljodir.no

Arrangeres av

 • Guest speaker
  BB G
  Bård Bredesen

 • Guest speaker
  TR G
  Tonje Rundbråten

 • Team member
  T
  Espen Larsen Communications Adviser @ Miljødirektoratet

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø.

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.