amex apple building-office-b chat-collapse chat-uncollapse budicon-checkboxescheck-donecom-bell com-check-box com-email com-group-bubble-b com-help-a com-help com-mic-mute com-mic conversationdoc-article doc-compose-a doc-documents-plus doc-documents doc-file-line-a editorial-brush editorial-compose editorial-trash-l emoticons eye-sightfacebook funnel google-drive google-plus google hamburger hubspot info-with-circle info integrations interface-arrow-left interface-arrow-right interface-bottom interface-box-plus interface-circle-cross interface-circle-minus interface-circle-tick interface-cloud-download interface-cloud-upload interface-cross interface-enlarge interface-left interface-logout-a interface-minimize interface-more interface-out-link interface-right interface-search interface-star interface-top key location-pin-regular about-me logo-dropbox logo-githublogo-linkedin logo-twitter mastercard media-video-mute media-video music-play music-shuffle-a network outlook pipedrive present-media setting-gear-a signup-analyze signup-export signup-organize thunder time-calendar-a time-clock time-stopwatch triangle-down triangle-up user-alt-group user-alt-plus user-alt user-lock-u user-lock visa volume-medium volume-mute warning web-browser web-code web-internet web-url yahoo zapier
Miljødirektoratet invites you to its webinar

Klimavennlig arealplanlegging – muligheter for kommunen

About this webinar

Hva kan, og hva kan ikke, kommunen gjøre med klimagassutslipp innenfor rammen av reguleringsbestemmelser? Vi jobber med å få innledere som kan snakke om blant annet:

·        Hva kan og kan ikke kommunen bestemme om klimaløsninger i juridisk bindene planbestemmelser?

·        Hvordan få de gode klimagrepene inn i planprosessen, helt fra start og som en naturlig del?

·        Hvordan forankre klimaløsningene hos beslutningstakere?

·        Hvordan få til oppfølging av planen?

Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret varer fra kl. 10.00 til ca. 11.00.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere, planleggere, ledere i administrasjonen, lokalpolitikere.

Anbefalte nettlesere

Tjenesten vi bruker til webinarene fungerer best med nettleserne Google Chrome, Firefox eller Opera. Andre nettlesere fungerer også, men du vil se og høre innholdet med 15 sekunders forsinkelse. Du kan også følge webinarene via nettbrett og mobil (Android og iOS/Apple).

Hosted by

  • Host
    EL H
    Espen Larsen Communications Adviser @ Miljødirektoratet

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø.

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.