amex apple arrow-down image/svg+xml arrow-up image/svg+xml building-office-b cassette chat-collapse chat-uncollapse budicon-checkboxescheck-donecheck-uicolumns com-bell-a-disabled com-bell-a com-bubble-line com-check-box com-email-cross com-email-tick com-email com-group-bubble-b com-help-a com-help com-mic-mute com-mic conversationdoc-article doc-compose-a doc-documents-plus doc-documents doc-download doc-file-line-a drag-horizontal ecommerce-tag-b editorial-brush editorial-compose editorial-trash-l emoticons eye-off image/svg+xml eye-sightfacebook funnel google-drive google-plus google hamburger hubspot info-with-circle info integrations interface-arrow-left interface-arrow-right interface-bottom interface-box-plus interface-circle-cross interface-circle-minus interface-circle-tick interface-cloud-download interface-cloud-upload interface-cross interface-enlarge interface-fullscreen interface-left interface-logout-a interface-minimize interface-more interface-out-link interface-plus interface-right interface-search interface-star interface-tick interface-top key location-pin-regular about-me logo-dropbox logo-githublogo-linkedin logo-twitter mastercard media-video-clip media-video-mute media-video music-play music-shuffle-a music-stop-filled network outlook pipedrive play-icon-filled play-icon-stroke play present-media profile-picture setting-gear-a signup-analyze signup-export signup-organize sport-badge-b ecommerce-tag-b thunder time-calendar-a time-clock time-stopwatch user-alt-group user-alt-group2 user-alt-plus user-alt user-favorite-b user-lock-u user-lock user-single-round visa volume-medium volume-mute warning web-browser web-code web-internet web-url yahoo zapier
Miljødirektoratet inviterer deg til deres webinar

Ny varslingstjeneste for lokal luftforurensning

Om dette webinaret

En landsdekkende tjeneste for varsling av lokal luftkvalitet ble åpnet som testversjon for kommunene i november i år. Tjenesten gir informasjon om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning, og ulike grupper av befolkningen kan få helseråd. 

Målet med tjenesten er at

* Publikum skal få vite hvordan luftkvaliteten er der de oppholder seg og bor.

* Kommunene skal få oversikt over luftkvaliteten i sin kommune for å kunne vurdere tiltak.

Tjenesten er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Statens Vegvesen Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Les mer her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Luft/Lokal_luftforurensning/Varsling-av-lokal-luftkvalitet/

Torsdag 13. desember kl. 10-11 ønsker vi å presentere tjenesten og gi en innføring i hvordan kommunene kan bruke den. Det settes av god tid til spørsmål. Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd til luft@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar". 

Anbefalte nettlesere

Tjenesten vi bruker til webinarene fungerer best med nettleserne Google Chrome, Firefox eller Opera. Andre nettlesere fungerer også, men du vil se og høre innholdet med 15 sekunders forsinkelse. Du kan også følge webinarene via nettbrett og mobil (Android og iOS/Apple). Har du problemer med teknikken, kontakt oss på klimasats@miljodir.no

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Espen Larsen Communications Adviser @ Miljødirektoratet

  • Guest speaker
    LK G
    Line Merete Karlsøen Miljødirektoratet

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø.

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.