about-me variable
Miljødirektoratet invites you to their webinar

Slik planlegger du et klimavennlig byggeprosjekt i din kommune

Om dette webinaret

Det er mange fordeler ved å gjennomføre gode utredninger tidlig i et byggeprosjekt. Fornybare materialer og energieffektive løsninger i kommunale bygg, er svært effektive klimatiltak, og kan gi direkte kutt i kommunens utslipp. Byggeprosjektet kan også bli vesentlig billigere når klimatiltak planlegges inn helt fra skissestadiet.

Det kan imidlertid være krevende å vite hvor man starter når kommunen skal igangsette et byggeprosjekt. I dette webinaret får du "starthjelp", en oversikt over de mest relevante virkemidlene og eksempler fra kommuner som har gjennomført dette allerede.

I løpet av webinaret får du gode råd om blant annet materialvalg, effektive energiløsninger og utforming av anbudsdokumenter til byggeprosjektet. Innledere:

 • Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn byggallianse, innleder om hvilke muligheter kommunene har og hvordan man kan stille krav som byggherre.
 • Rune Stene, daglig leder i Acusto og leder av Powerhouse-samarbeidet, innleder om blant annet materialbruk, valg av entrepriser og konsepter for klimavennlige bygg.

Send gjerne inn spørsmål til innlederne i forkant, til klimasats@miljodir.no. Samme e-postadresse brukes om dere har spørsmål om webinarene til Miljødirektoratet.

Anbefalte nettlesere

Tjenesten vi bruker til webinarene fungerer best med nettleserne Google Chrome, Firefox eller Opera. Andre nettlesere fungerer også, men du vil se og høre innholdet med 15 sekunders forsinkelse. Du kan også følge webinarene via nettbrett og mobil (Android og iOS/Apple). Har du problemer med teknikken, kontakt oss på klimasats@miljodir.no

Arrangeres av

 • Team member
  T
  Administrator Miljødirektoratet Communications Adviser @ Miljødirektoratet

 • Guest speaker
  KB G
  Katharina Bramslev Medlem @ Grønn Byggallianse

 • Guest speaker
  RS G
  Rune Stene

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø.

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.