about-me variable
MobMan invites you to their webinar

Miljøfyrtårn på 1-2-3 / Miljøfokus Bil - 2020

Om dette webinaret

Miljøfyrtårn på 1-2-3

Nå er det mulig å innføre miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårn sine krav på en enkel måte. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, en pedagogisk og ubyråkratisk tilnærming, for å innføre miljøledelse raskere og mer kostnadseffektivt i forhold til en vanlig fremgangsmåte. Via moduler på ca. 45 minutter og ved å delta i et nettverk, vil deltakerne ha innført miljøledelse i egen virksomhet i de 4 til 5 ukene kurset varer.

Med kurset er det utarbeidet ulike verktøy som oppfyller Miljøfyrtårn sine generelle og aktuelle bransjekriterier, og som sendes med arbeidsoppgavene etter hver modul. Deltakerne skal være trygg på at de oppnår sertifiseringen effektivt og innenfor den tidsrammen de velger.

Kursleder vil følge progresjonen til den enkelte deltaker etterhvert som kriteriene oppfylles og gi individuell rådgivning der det er behov og vil være tilgjengelig pr. telefon, e-post og nett for spørsmål.

Det er også mulighet til å se webinaret i opptak på et senere tidspunkt. Lenke til opptak vil sendes etter at webinaret er avsluttet.

Spørsmål kan sendes på forhånd til rune@miljofokusbil.no.

Deltakeravgift: Ved påmelding faktureres deltakerne kr. 7.000 eks. MVA .

Nettlesere: Det er viktig at du har oppdatert til siste versjon av nettleseren.

Forordningen for persondatabehandling tredde i kraft pr. 20. juni 2018, derfor må du samtykke og akseptere når du deltar i webinaret.

Gjennom prosjektet «Miljøfokus Bil» ønsker Norges Bilbransjeforbund at flest mulig medlemsbedrifter skal bli Miljøfyrtårn. Bransjeprosjektet vil gjøre det både enklere og rimeligere for den enkelte medlemsbedrift å gjennomføre sertifisering.

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Rune Drægni MobMan

    Rune er en erfaren Miljøfyrtårnkonsulent og -sertifisør, og med tilleggskompetanse på deres hovedkontorkrav. Han har deltatt i arbeidet med å utvikle flere bransjekriterier for Miljøfyrtårn.

MobMan

Miljøfyrtårn på 1-2-3

MobMan bistår bedrifter på viktige områder som arbeidsmiljø og ytre miljø, og leverer i tillegg systemer som «gjør hverdagen enklere».