about-me variable
MobMan invites you to their event

Miljøfyrtårn på 1-2-3 / Kragero

Om dette webinaret

Miljøfyrtårn på 1-2-3

En enkel og kostnadseffektiv vei til Miljøfyrtårn

Nå er det mulig å innføre miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårn sine krav på en enkel måte med en nyutviklet metodikk og pedagogisk tilnærming, og som er både raskere og mer kostnadseffektivt i forhold til en vanlig fremgangsmåte. Via 3 moduler på ca. 45 minutter og ved å delta i et nettverk, vil deltakerne kunne innføre miljøledelse i egen virksomhet i de 3 ukene kurset varer.

Med kurset følger det ulike verktøy som oppfyller Miljøfyrtårn sine generelle og aktuelle bransjekriterier, og som sendes etter hver modul. Deltakerne skal være trygg på at de oppnår sertifiseringen innenfor den tidsrammen de velger. Vi følger deltakerne frem til sertifisering uansett.

Kursleder følger progresjonen til den enkelte deltaker og gir individuell rådgivning der det er behov, og vil i tillegg være tilgjengelig pr. telefon, e-post og nett for spørsmål.

Hva sier deltakerne:

"Utrolig gøy! Tusen takk for all hjelp! Det har vært til stor nytte for oss!"

OBS: Det kreves kun en vanlig nettleser, det er dermed ikke behov egen programvare for å følge webinarene. Alle webinarene kan sees i opptak på et senere tidspunkt om man ønsker. Lenke til opptak sendes alle deltakere.

Du finner mer info om kurset her.

Spørsmål kan sendes til rune@mobman.no.

Bedriftene betaler kun en egenandel på kr. 1000,- ved påmelding og må beregne egeninnsats av ca. 15 timer (avhengig av størrelse på bedrift og hver bedrifts utgangspunkt)

KNF har på vegne av bedriftene søkt, og fått innvilget, støtte fra Kragerø kommunes ekstraordinære Covid 19 tilskudd.

Denne støtten vil dekke kostnader til kurs, kursmateriell og sertifisering som foretas av uavhengig sertifisør.

I tillegg må bedriften betale Etableringskostnad og årlig serviceavgift direkte til Stiftelsen Miljøfyrtårn, som beregnes ut fra antall årsverk i bedriften. Se egne priser på Miljøfyrtårn.

Støtten fra Kragerø kommune dekker også kr. 4100,- som tilsvarer etableringsgebyr beregnet på bedrifter med 0-9 årsverk. Bedriften kan fakturere Kragerø Næringsforening dette beløpet, fratrukket bedriftens egenandel (totalt kr. 3 100,-).

Persondatabehandling: Man må samtykke i at personopplysningene benyttes i forbindelse med webinaret.

Gjennom prosjektet «Merket for bærekraftig reisemål» ønsker Kragerø Næringsforening og Kragerø kommune at flest mulig av KNF sine medlemsbedrifter skal bli Miljøfyrtårn.

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Rune Drægni MobMan AS

    Rune er en erfaren Miljøfyrtårnkonsulent og -sertifisør, og med tilleggskompetanse på deres hovedkontorkrav. Han har deltatt i arbeidet med å utvikle flere bransjekriterier for Miljøfyrtårn.

MobMan

Miljøfyrtårn på 1-2-3

MobMan bistår bedrifter på viktige områder som arbeidsmiljø og ytre miljø, og som gjør det "grønne skifte" enklere.