about-me variable
‪MobMan‬ inviterer deg til arrangementet

Miljøfyrtårn på 1-2-3/2020-2

Om dette webinaret

Miljøfyrtårn på 1-2-3

En enkel og kostnadseffektiv vei til Miljøfyrtårn

Nå er det mulig å innføre miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårn sine krav på en enkel måte. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, en pedagogisk og ubyråkratisk tilnærming, for å innføre miljøledelse raskere og mer kostnadseffektivt i forhold til en vanlig fremgangsmåte. Via moduler på ca. 45 minutter og ved å delta i et nettverk, vil deltakerne ha innført miljøledelse i egen virksomhet i de 4 til 5 ukene kurset varer.

Med kurset er det utarbeidet ulike verktøy som oppfyller Miljøfyrtårn sine generelle og aktuelle bransjekriterier, og som sendes med arbeidsoppgavene etter hver modul. Deltakerne skal være trygg på at de oppnår sertifiseringen effektivt og innenfor den tidsrammen de velger. Vi følger deltakerne frem til sertifisering uansett.

Kursleder vil følge progresjonen til den enkelte deltaker etterhvert som kriteriene oppfylles og gi individuell rådgivning der det er behov og vil være tilgjengelig pr. telefon, e-post og nett for spørsmål.

OBS: Det kreves kun en vanlig nettleser, det er dermed ikke behov egen programvare før å følge webinarene.

Alle webinarene kan sees i opptak på et senere tidspunkt. Lenke til opptak sendes etter at webinaret er avsluttet.

Spørsmål kan sendes til rune@mobman.no.

Deltakeravgift: Ved påmelding faktureres deltakeren kr. 7.500 eks. MVA.

Forordningen for persondatabehandling tredde i kraft pr. 20. juni 2018, derfor må man samtykke og akseptere at personopplysningene kan benyttes i forbindelse med webinarene.

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Rune Drægni MobMan AS

    Rune er en erfaren Miljøfyrtårnkonsulent og -sertifisør, og med tilleggskompetanse på deres hovedkontorkrav. Han har deltatt i arbeidet med å utvikle flere bransjekriterier for Miljøfyrtårn.

MobMan

Miljøfyrtårn på 1-2-3

MobMan bistår bedrifter på viktige områder som arbeidsmiljø og ytre miljø, og som gjør det "grønne skifte" enklere.