about-me variable
Nasjonalt Pilegrimssenter invites you to their event

ACSOW Scientific Committee

About this event

Et narrativ for Olavsledene

Fra den middelalderske pilegrimen til nåtidens pilegrimer har det naturlig nok skjedd en stor endring. Motiv, behov, mulighet, håp og tro har endret seg med tiden. Men er også noe likedan?

Gjennom dette miniseminaret av Scientific Committee for Association for the Cultural Route of St. Olav Ways (ACSOW), vil fagpersoner i Sverige, Finland og Danmark forelese om forskjellige aspekter i pilegrimsuniverset, før og nå.

Hosted by

 • Team member
  T
  Nasjonalt Pilegrimssenter Nasjonalt Pilegrimssenter

 • Guest speaker
  TK G
  Tove Elisabeth Kruse Associate Professor

 • Guest speaker
  SO G
  Sabina Olin Student @ Novia University of Applied Sciences

 • Guest speaker
  TH G
  Terje Hågenstad

 • Guest speaker
  EG G
  Elouise Granlund Student

 • Guest speaker
  G
  Martin Lind Biskop Emeritus @ Svenska kyrkan

  Martin Claes Lind, född 14 mars 1944 i Malmö, är en svensk teolog och biskop i den Lutherska Kyrkan i Storbritannien och biskop emeritus inom Svenska kyrkan. Han var biskop i Linköpings stift från 1995 till 2011. Han utsågs till biskop i den Lutherska Kyrkan i Storbritannien 2014.

 • Team member
  HL T
  Hans Morten Løvrød NPS

 • Guest speaker
  SO G
  Sabina Olin

Nasjonalt Pilegrimssenter

Nasjonalt Pilegrimssenter har ansvar for den statlige pilegrimssatsingen, herunder koordinering og prioritering av oppgaver og ressursbruk. Pilegrimsarbeidet skal bidra til verdiskapning og positiv utvikling langs St. Olavsveiene til Trondheim.