about-me variable
NEWTON Media invites you to their event

Jak se PR proměnilo v roce 2020 a jaké jsou vyhlídky do budoucna?

O události

(ENGLISH BELOW)

Zveme Vás na webinář ve spolupráci s APRA a The International Communications Consultancy Organisation (ICCO).

Ztráta klientely, propouštění, utahování opasků. Celosvětová pandemie v loňském roce ostře zasáhla řadu odvětví a oblast PR nebyla výjimkou. Shrnutí loňského roku včetně predikcí pro léta následující přinesla mezinárodní zpráva The World PR Report 2020/2021, kterou vydala International Communications Consultancy Organisation (ICCO). Vychází z dat poskytnutých 268 PR profesionály z celého světa.

Zprávu představil Rob Morbin (Zástupce generálního ředitele z ICCO) na listopadovém summitu FIBEP pod názvem „The New World PR Report – PR Agency Views of the Path Ahead”. Rob nyní vystoupí i na našem webináři, kde představí hlavní zjištění této globální zprávy. Dozvíte se nejen jaký byl dopad Covidu na PR, ale hlavně jaké jsou vyhlídky pro příští roky – ve kterých oblastech či sektorech lze čekat největší investice a jakým výzvám budou čelit PR agentury.

A nezůstaneme jen u globálních dat - díky Patrikovi Schoberovi Vám všechny tyto informace zasadíme do českého kontextu.


Na viděnou se těší:

 • Magdalena Horánska – CEO Newton Media SEE
 • Rob Morbin – Zástupce generálního ředitele ICCO
 • Patrik Schober – Předseda výkonné rady APRA


Potřebujete nás kontaktovat? Pište na e-mail ivana.cervena@newtonmedia.cz.

--

Loss of customers, dismissals, belts tightening. The global pandemic hit many sectors hard last year and PR was no exception. Last year's summary, including predictions for the following years, was provided by The International PR Report 2020/2021 which was published by the International Communications Consultancy Organization (ICCO). It is based on data provided by 268 PR professionals from around the world.

The report was presented by Rob Morbin (Deputy CEO of ICCO) at the November FIBEP summit called "The New World PR Report - PR Agency Views of the Path Ahead". Rob will speak at our webinar too, where he will present the main findings of the global report. You will learn not only about the impact of Covid on PR but also (and especially) what are the prospects for the coming years - which areas or sectors can be expected to attract the biggest investments and what challenges will PR agencies face.

We will not stick to global data only - thanks to Patrik Schober, we will put all this information into the Czech context.


Speakers look forward to seeing you:

 • Magdaléna Horánska, CEO Newton Media South East Europe
 • Rob Morbin, Deputy Chief Executive of ICCO
 • Patrik Schober, Chairman of the Executive Board of APRA


Do you need to contact us? Write to e-mail ivana.cervena@newtonmedia.cz.Prezentuje

 • Guest speaker
  G
  Magdalena Horanska Chief Executive Officer of Newton Media South East Europe @ Newton Media

 • Guest speaker
  G
  Patrik Schober Chairman of the Executive Board @ APRA

 • Team member
  T
  Newton Media NEWTON Media, a.s.

 • Guest speaker
  G
  Rob Morbin Deputy Chief Executive @ ICCO

NEWTON Media

Pohled do médií, který vám dá smysl

NEWTON media nabízí produkty a služby v oblasti monitoringu medií, mediálních analýz a strategického poradenství.

Webová aplikace NewtonOne pomáhá pracovat s mediálními informacemi a daty ve prospěch vašeho podnikání.