Noordhoff invites you to their event

Masterclass Eerste Hulp Bij het lerende tienerbrein: De lerende tiener, zelfregulatie en het brein. Spreker: professor Jelle Jolles, neuropsycholoog

About this event

Kijk de masterclass terug via:

https://www.youtube.com/watch?v=gFeFXn67JQQ 


Spreker: prof Jelle Jolles, neuropsycholoog.

Wat is er met onze leerlingen en studenten aan de hand?

Veel docenten klagen over hun ‘lastige gedrag’ en de matige studiemotivatie. Leerlingen en studenten zijn kwetsbaar en ervaren een grote psychische druk van de studie. Jelle Jolles stelt dat dit te maken heeft met het feit dat de tiener ‘werk in uitvoering’ is, en nog onvoldoende kennis en ervaringen heeft kunnen opdoen om onze complexe wereld te kunnen begrijpen. Actieve feedback van leraar en opvoeder alsmede ‘steun, sturing en inspiratie’ zijn daarvoor nodig.

In deze masterclass gaat Jelle in op ‘het sociale brein van de tiener’ dat zich nog ontwikkelt tot ruim na het 20e jaar en – letterlijk – hongert naar prikkels. Hij licht toe waarom de cognitieve en persoonlijke ontplooiing van jongeren alleen mogelijk is als ze geprikkeld worden: cognitief EN sociaal EN emotioneel EN fysiek. Voor de praktijk van het onderwijs en de aanpak en begeleiding van de lerende tiener heeft dit veel implicaties. Jelle geeft handvatten voor de praktijk waarbij hij in gaat op vaardigheden zoals zelfinzicht en zelfregulatie, planning en het overzien van consequenties, het omgaan met de opinies van anderen het leren denken en redeneren.

Bron: De masterclass bouwt voor op het recente artikel dat Jelle publiceerde in het decembernummer van het tijdschrift Van Twaalf Tot Achttien (VTTA) en in de bijbehorende longread. Link naar het artikel in VTTA: https://www.jellejolles.nl/wp-content/uploads/221210VTTAjollesLerenBrein.pdf

Over Jelle Jolles: Jelle is klinisch neuropsycholoog en publicist en werkt vanuit de adviespraktijk NeuroPsy. Hij is expert op gebied van leren en onthouden bij kind en tiener en op dat van de ontwikkeling van het brein. Als hoogleraar Neuropsychologie e.m. aan de VU Amsterdam en Universiteit Maastricht heeft hij vele jaren samengewerkt met onderwijsorganisaties en zich gericht op onderwijsinnovatie. Na zijn bestseller Het tienerbrein uit 2016 schreef hij als vervolg het boek Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein (2020) met veel handvatten voor onderwijs en opvoeding.

Hosted by

 • Guest speaker
  G
  Jelle Jolles

 • Team member
  SU T
  Studio Noordhoff Utrecht

  dit is het studio account

Noordhoff

Elke dag beter dan gisteren.

Wat is er leuker dan beter worden? Of anderen verder brengen? Wij werken iedere dag aan betere leermiddelen, betere toegankelijkheid, beter aanbod en het best mogelijke onderwijs. Samen met scholen, docenten, bestuurders en leerlingen.