about-me variable
Noordhoff invites you to their event

Webinar Meten kwaliteit van zorg

Over dit webinar

In dit webinar zoomen we in op hoe je ervaren kwaliteit van de verpleeghuiszorg kunt meten. De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) ontwikkelde hiervoor de methode Ruimte voor Zorg. Bij deze nieuwe meetmethode wordt kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt gemeten.

De driehoek cliënt, zorgverlener en naaste staat centraal. In aparte gesprekken (gevoerd door een externe zorgverlener) worden de verwachtingen en ervaringen besproken van alle drie de betrokkenen. De basis hiervoor is een waarderende benadering. Wat gaat goed? En wat kunnen we nog meer doen?

Programma:

“Je perspectief bepaalt hoe je iets ervaart”.

In het eerste deel van het programma licht Katya Sion van Maastricht University de nieuwe methode op een toegankelijke wijze toe.

 • Wat houdt Ruimte voor Zorg in? Welke rol spelen relaties hierin?
 • Hoe is deze meetmethode tot stand gekomen?
 • Hoe werkt de meetmethode?
 • Wat levert de meetmethode zorgorganisaties op?

“Ruimte voor Zorg is positief voor het leer- en verbeterklimaat”.

In het tweede deel van het webinar vertelt Pascalle van Bilsen, Hoofd Kwaliteit & Beleid van Cicero Zorggroep over de methode in de praktijk.

Cicero Zorggroep wil de reguliere cliënttevredenheidsmetingen (vragenlijst na afloop van zorg, Zorgkaart Nederland), aanvullen met een methode die inzoomt op de ervaring tijdens verblijf. Het open gesprek over verwachtingen en ervaring bij de cliënt, naaste en zorgverlener geeft inzicht hoe de zorg maar ook andere aspecten tijdens het verblijf (activiteiten, eten en drinken, welbevinden) worden ervaren. Dit geeft input om te leren en verbeteren maar bovenal het gesprek goed te voeren met elkaar. Wat is belangrijk voor alle betrokkenen?

Het gesprek met naasten is onontbeerlijk in een tijd waarbij nagedacht moet worden over de rol van naasten in de zorg tijdens verblijf. De gesprekken helpen om helder te krijgen wat de verwachtingen over en weer zijn in de driehoek. Tot slot past de methode goed in een positief leer- en verbeterklimaat.

Aan de orde komen:

 • Wat is de visie van Cicero Zorggroep op het meten van kwaliteit van zorg?
 • Hoe implementeert Cicero Zorgroep Ruimte voor Zorg?
 • Hoe ervaart Pascalle de methode zelf? Hoe ervaren medewerkers het op de werkvloer?
 • Wat levert het gebruik van Ruimte voor Zorg Cicero Zorggroep op?

Gepresenteerd door

 • Guest speaker
  G
  Pascalle van Bilsen Stichting Cicero Zorggroep

 • Guest speaker
  G
  Katya Sion Maastricht University

Noordhoff

Elke dag beter dan gisteren.

Wat is er leuker dan beter worden? Of anderen verder brengen? Wij werken iedere dag aan betere leermiddelen, betere toegankelijkheid, beter aanbod en het best mogelijke onderwijs. Samen met scholen, docenten, bestuurders en leerlingen. Hoe we dat doen?