Norsk Folkehjelp invites you to their event

Digital markering av 8. mars "Kvinner forandrer verden" kl. 09:00 – 11.00

About this event

Norsk Folkehjelp jobber for kvinners rettigheter og levekår på tvers av landegrensene. Tradisjonen tro markerer vi kvinnedagen, 8. mars med temaet «Kvinner forandrer verden», i år sett i lys av Covid-19. Under årets markering feirer vi også at Kvinner Kan-programmet har 20-årsjubileum.

Arrangementet sendes live mandag 8. mars kl. 09:00-11:00, med mulighet for å se opptaket ved en senere anledning.

Programmet består av fagpersoner, partnerorganisasjoner og enkeltpersoner som driver kvinnekamp både internasjonalt og her hjemme:

 • Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid med partnerorganisasjoner og mineryddingsprogrammer v/ bl.a. Association Najdeh (AN) og organisasjonen KAFA i Libanon, Rwanda Women’s Network og
 • Lubna Sabeeh, Gender and Diversity Coordinator, NPA Mine Action Disarmament Program, Irak
 • «Skyggepandemien alle reagerer på, men få gjør noe med» v/ Gro Lindstad, daglig leder i Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (Fokus)
 • Kunstnerisk innslag v/ Asha Abdullahi, Slampoet
 • «20 års jubileum for Kvinner Kan-programmet» v/ Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp
 • «Sammenheng mellom ulike sosiale kategorier og hvordan de påvirker personers leve- og livsvilkår» v/Leder - Thea Tveter Lysvik, 1. nestleder - Ammal A. Haj, 2. nestleder - Ivi-Emilie Panayiotou, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
 • «Kvinners situasjon i Palestina» v/ Rahil Al-Daraji, leder av Norsk Folkehjelps palestinanettverk og NF Kongsvinger

Mer informasjon om påmelding til selve arrangementet kommer i løpet av uka. Passer ikke tidspunktet blir arrangementet tatt opp og dere kan se det ved en senere anledning.

Hosted by

 • Team member
  IS T
  Ingrid Sætre

 • Guest speaker
  HW G
  Henriette Westhrin Generalsekretær @ Norsk Folkehjelp

 • Team member
  NF T
  Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon med 100 lokallag over hele Norge og vi jobber i mer enn 35 land. Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 og vårt mål er å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn.