about-me variable
Norsk Folkehjelp invites you to their event

test av webinar til instruktørsamlingen

About this event

Dette er en test for å se at alle kommer seg inn og at dere skal få se hvordan det ser ut

Hosted by

  • Team member
    NF T
    Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon med 100 lokallag over hele Norge og vi jobber i mer enn 35 land. Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 og vårt mål er å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn.