Dizparc Nowadays invites you to their event

Hållbar kommunikation - vad är det (ens)?

Om detta webinar

I takt med att hållbarhet seglat upp som en viktig fråga ökar konsumenternas förväntningar på en tydlig, transparent och relevant kommunikation av hållbarhetsarbetet från såväl företag som organisationer. Marknads- och kommunikationsavdelningar ställs ständigt inför nya frågor och avvägningar kring hur kommunikationen ska bedrivas för att inte hamna snett.

I det här webinariet får du en kort introduktion till området hållbarhetskommunikation, en inblick i hur området utvecklats, vilka nya krav det sin tur ställer på oss som kommunikatörer och vad du konkret bör tänka på när du utformar hållbarhetskommunikation för att den ska göra skillnad, leva och frodas över tid.

Boka din plats idag!

(Kan du inte medverka på live-webinariet, anmäl dig ändå så får du en inspelning skickad till dig i efterhand)

Värdskap av

  • Team member
    T
    Emma Anderberg CMO and Senior Marketing Consultant @ Nowadays