about-me variable
Office Recycling invites you to their event

Under 2023 ska matavfall sorteras ut – Detta gäller för företag & kontor

Om detta webinar

Under 2023 är det stopp för matrester i papperskorgen! Nya krav införs under 2023 (startdatum varierar i olika delar av landet) som påverkar både företag och verksamheter i stor skala. Resterna från lunchen och fikat kommer behövas sorteras ut och samlas in separat.

Anledningen till det nya kravet är den stora mängd matavfall, närmare 40%, som idag slängs i Stockholms blandsopor. Sverige har som mål att 75% av allt matavfall ska sorteras ut och tas om hand, bland annat för att användas i produktion av biobränsle. Vi är med andra ord idag långt ifrån målet, något som det nya kravet ska åtgärda.

Men vad gäller för er som företag? Vilka förberedelser krävs? Vad händer med matavfallet som sorteras ut och vilka lösningar finns att tillgå?

Allt detta och mer adresserar vi i detta exklusiva webinar som hålls av Nic Minko och Tobias Rolén från Office Recycling.

Boka din plats idag och få alla svar du behöver!

Värdskap av

  • Team member
    T
    Nic Minko Team Leader - Sales @ Office Recycling

  • Team member
    T
    Tobias Rolén Account Manager @ Office Recycling

Office Recycling

Framtidens återvinning idag

Office Recycling är Sveriges grönaste återvinningsföretag. Vi erbjuder återvinningsabonnemang och rådgivning för kontor, fastighetsägare och butiker. Vi har skapat ett framgångsrikt recept för att öka kundens återvinning med 50% kombinerat med fossilfria transporter och marknadens bästa service.