about-me variable
Food & Cognition invites you to their event

Food & Cognition: Het MKB café - Sessie 5: Eiwittransistie & Consumenten

Over dit webinar

Om daadwerkelijk een versnelde eiwittransitie te realiseren is enerzijds voldoende informatie nodig over de positieve kanten daarvan voor een duurzame en verantwoorde voedselvoorziening en de positieve effecten op de gezondheid en het milieu. Daarnaast zijn consumentenbeleving en smaak van het product zeer belangrijke factoren die uiteindelijk de doorslag zullen geven of consumenten overgaan tot aankoop van voedsel gebaseerd op duurzame eiwitbronnen. Welke alternatieve producten zijn er nu al voor handen en welke worden er ontwikkeld voor de toekomst? Hoe kunnen die producten zodanig worden aangeboden dat ze een natuurlijke keuze worden voor een brede groep consumenten? Welke beleving, imago en context zijn hiervoor nodig? In deze sessie van het MKB-café gaan we hierover in gesprek met onderzoekster Stacy Pyett van Wageningen Universiteit & Research en ondernemer Marc Arts van GreenFood50.

Gepresenteerd door

 • Guest speaker
  MA G
  Marc Arts Lola Quinoa/Greenfood50

 • Guest speaker
  G
  Guido Camps

 • Team member
  T
  Food & Cognition project Het Online MKB Café

 • Guest speaker
  JM G
  Jan-Pieter Meijering

 • Guest speaker
  SP G
  Stacy Pyett WUR

 • Guest speaker
  JM G
  Jan-Pieter Meijering

Food & Cognition

Bad eating habits are risk factors for major chronic diseases like cancer, diabetes and cardiovascular diseases, presenting a threat to human health worldwide. Our food choices, in turn, do not only affect general health, but also brain health more specifically.