about-me variable
Ordiges invites you to their event

MyDigiFlat - De digitalisering van de relatie tussen sociale verhuurders en huurders

Over dit webinar

Omdat handelingen en gewoonten van huurders en sociale verhuurders veranderen, ontstaan er nieuwe behoeften voor verhuurbeheer. 

Tegenwoordig vertrouwen sociale verhuurders meer en meer op digitale technologie om hun manier van werken te verbeteren. Ordiges grijpt deze kans door de ontwikkeling van MyDigiFlat, de allereerste tool die de processen en de gegevensuitwisseling tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en hun huurders/kandidaten digitaliseert. 

Co-investeringsproject dat werd uitgewerkt samen met 9 SHM's: 

✔️ Elk ogenblik beschikbaar

✔️ Privacy by design: beveiliging en GDPR

✔️ 100% personaliseerbare oplossing per SHM

✔️ Connectoren naar back office-systemen

Een onmisbare tool voor een optimale tevredenheid van uw huurders en medewerkers dankzij een volledig geautomatiseerd en gecentraliseerd verhuurbeheer. Kies voor een vereenvoudigde communicatie tussen huurders en sociale huisvestingsmaatschappijen om al uw verhuurbeheerprocessen te verbeteren.

Programma :

1. Context van de sociale huisvestingssector

2. Behoefteanalyse 

3. Voordelen van de digitalisering 

4. Presentatie/demo van de webtoepassing

5. Q/A

Gepresenteerd door

  • Team member
    T
    Alain Braet Sales Manager @ Ordiges

Ordiges

Spend Management

We are committed to help you digitalize your business management to take on your performance challenges. We are attuned to change and listen to our users’ feedback, so our innovative software is flexible and can be tailored to your organisation to foster teamwork