about-me variable
Pábení s.r.o. invites you to their webinar

Design Sprint v korporacích s Michalem Sedmerou z ČSOB

About this webinar

Design Sprint v korporacích s Michalem Sedmerou z ČSOB

Speciální webinář se speciálním hostem. Společně s Michalem Sedmerou z ČSOB se podíváme na metodiku Design Sprintu optikou českého bankovního prostředí.

 • Pro jaké výzvy je Design Sprint vhodný?
 • Jak správně nominovat tým?
 • Jak do tvorby zapojit ty správné Decesion Makery?
 • Jak vybrat expertní panel specialistů?
 • Jaké jsou konkrétní přínosy metodiky oproti běžnému procesu tvorby?
 • Jak naložit s výsledky a jak je interně prodat?

Na tyto i další vaše otázky budeme společně hledat odpovědi přímo ze sídla ČSOB.

Co je to Design Sprint?

Design Sprint je praxí ověřená metoda, která nahradí měsíce nekonečných debat jedním produktivním týdnem. Během pěti dní dovede tým od škály obecných nápadů ke konkrétnímu řešení. Cesta k výsledku je přitom jasně daná den po dni, hodinu po hodině. 

Výhodou Sprintu je, že potenciál nápadu ověří dostupně a rychle. Vždy končí testováním, při kterém tým získá zpětnou vazbu přímo od lidí, pro které řešení navrhoval. Lépe se pak rozhodne, jestli v rozvoji nápadu pokračovat.

Další informace o Desing Sprintu a případových studií najdete tu:

Design Sprintem vás provede Marek Mencl z Pábení

Za poslední dva roky odvedl dvě desítky Desing Sprintů. V korporacích, ale i v rodinných firmách. Přibliží vám metodiku a na konkrétních příkladech z České republiky ukáže, kdy Design Sprint funguje a kdy ne.

Hostem bude Michal Sedmera z ČSOB

Michal pracuje v ČSOB druhým rokem v oddělení strategie. Design Sprintem prošel společně se svým týmem ke konci loňského roku s cílem porozumět potenciálu a příležitostí nové klíčové služby banky.

Rezervujte si své místo. Omezená kapacita 100 posluchačů.
Hosted by

 • Team member
  T
  Marek Mencl Co-founder @ Pábení

  Potřebujeme odvahu k velkým vizím Máme řadu inovativních firem, ale většina organizací jakoby zařadila udržovací mód. Rozvíjí se, ale v jádru jim chybí vyšší cíl, ke kterému by se upínaly.

Pábení s.r.o.

Organizacím pomáháme být hybnou silou změny

Jsme designéři, co neumí kreslit. Strategické výzvy porcujeme na uchopitelné akční kroky. Nápady dostáváme z prezentací do života organizací i mimo ně. Lídrům pomáháme turbulence ustát i jim předcházet. S respektem k cílům organizace, lidem i planetě.